Huys-boeck. Vijf Decades. Dat is, Vyftich Sermoonen, van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen gescheyden. Waer by nu van nieus noch twee andere schoone wercken des seluigen Autheurs geuoecht zijn. Namelick, Van den oorspronck, afcoemst, ende voortganck aller dwalingen, die oyt by den Heydenen, Joden, ende Christenen geweest zijn, ende noch hedensdaechs gheuonden worden. Ende, Van de Concilien, waerin cortelick wt de Historien verhaelt wort, op wat wijse, met wat nutticheyt, ende hoe vreedsamelick de Heylige Apostelen Christi onses Heeren, inde eerste Kercke, haer Concilium te Jerusalem. Ende ter contrarie met hoe groote schade, ende verstooringe der geloovigen, de Roomsche Pausen, nu vijf hondert Jaren, ende daer over hare Concilien gehouden hebben. Wt de Latijnsche in onse Nederduytsche sprake ouergheset, door I.G. (Joannes Gerobulus.).

作者

出版年份

1595

發行人

產品編號

12245

3.750,00

有货

對這個產品有疑問嗎?
SKU: 12245 Bullinger, Johann Heinrich 分类: , 标签:

3 werken in band, 273 (15), (4) 126 (5) folia. Opnieuw gebonden leer, Folio Met 3 titelpagina’s. (De eerste titelpagina en de voorrede slordig en beplakt in de marge, verder een keurig boekblok). Heinrich Bullinger, 1504 – 1575, was een Zwitserse, protestantse theoloog en reformator. Hij was de opvolger van Huldrych Zwingli als hoofd van de kerk van de stad Zürich en was, naast Calvijn, Beza en Luther, een van de bekendste theologen van de Reformatie in de 16e eeuw.