Het Heylige Bruydt-Cieraat der Bruylofts-Gasten des Lams, aan syne Verbondts-Tafel, in een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondtmaals, benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene Predikatien, tot gemeene stichting opgestelt.

作者

出版年份

1720

發行人

產品編號

11887

Price Not Available

无货

對這個產品有疑問嗎?
SKU: 11887 Lampe, Frederik Adolf 分类: 标签:

(titelprent, 18) 477 p. Origineel Perkament, 8° (mooi exemplaar)