Showing the single result

3 delen en 1 werk in 2 banden, (14, uitvouwbaar portret) 1134 (22), 774 (14) 360 (8), 47 (11) p. Origineel Perkament, 4°. Bijgebonden is de Algemeene Rouklagte in de straaten vn Rotterdam, de lijkpreikatie op het afsterven van Abraham Hellenbroek.  

Tag: