Showing all 2 results

2 delen, (44, portret) 635 (19), (16) 664 (16) p. Origineel half leer, 8° In beide delen staat in oud handschrift op het tweede vrije schutblad: ” G. Bangen, EMDEN”. De banden hebben verschillende marmers, het boekblok is zeer fraai, ongelezen.

Tag:

(6) 115, (16) 239 (1) p. Origineel Perkament, 8°. Catechismusverklaringen in vraag en antwoord, zoals deze werden overeengekomen in 1646 door de synodevergadering Westminster (1643-1652), met bijstand van de gecommiteerden van de Kerk van Schotland. De Grote Catechismus heeft 196 vragen en antwoorden, de Kleine Catechismus 107, beide met Schriftverwijzingen in de kantlijn. Daarachter gebonden [...]

Tag: