Ziels-Zuchtingen, over Het Lyden en den Doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus. In XLI Betrachtingen Geschikt, die soo wel tot de Historie selfs, als ook tot de Verborgentheden daarin begreepen, en voornamentlyk tot een Christelyke oeffening en Godtzaaligen wandel dienstig zyn. Thans, om desselfs deftigheit, na den laatsten en vermeerderden Druk, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac le Long.

Author

Year of Publication

1724

Publisher

Product Number

12584

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12584 Langhans, Johan Lodewyk Categories: , Tag:

(16) 564 (4) p. Origineel half Leer met goudopdruk, 4°.