Zaagmans Almanach na de nieuwe en oudestijl op ‘t jaer onses Heeren Jesu Chrisi / Anno 1690 […] WITH: Zaagmans korte Kronyck, van alle de Gedenckwaerdighste Geschiedenissen t’zedertden Jare 1600 tot desen tegenwoordigen Jare voorgevallen. WITH: Stichtelijcke Gesangen, By een vergadert door G.I. Zaagman. WITH: Bruylofts Liedekens, By een gesocht door G.I. Zaagman. WITH: ‘t Vermaecklijck Steeck-boeckjen, Waer in de Secreten des Herten van Jonghmans en Dochters te lesen zijn. Voor de Nieuwsgierige.

Author

, ,

Year of Publication

1690

Publisher

Product Number

12193

3.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12193 DUTCH ALMANAC | Nierop, Pieter Rembrantsz. | Saeghman, Gillis Joosten Categories: , Tag:

5 werken in 1 band, n.p. Origineel Leer met ribben, goud-op-snee, 2 zilveren sloten en muiters in de vorm van een hart, 16° H. 8 x L. 5 x B. 2 cm. Doorschoten met -onbeschreven- blanco pagina’s voor het maken van aantekeningen. Mooie en onbekende uitgave van deze jaarlijkse almanak-uitgave door Zaagman te Amsterdam. De almanak was bedoeld voor handelslieden en zakenmannen en bevat belangrijke data voor het jaar 1690. Geïllustreerd met een groot drukkers-impressum op de titelpagina en 12 gravures voor de verschillende maanden. Vooral het laatste werkje in deze almanak is zeer interessant, waarin jongedochters en jongemannen elkaar hun gedachten omtrent elkaar ontboezemen, voorzien van maar liefst 30 houtgravures.

5 works in one binding, (n.p.) Contemporary Leather with 4 raised bands, gilt-edged text block, and 2 silver clasps, the hasps are designed in a heart shape, 16° H. 8 x W. 5 x D. 2 cm. Rare and unknown edition of this annually published almanac by the Zaagman at Amsterdam. The almanac was meant for merchants and businessmen and contains the important dates of the year 1690, illustrated with a large printers-device on the title page and 12 woodcut views for the various months. Especially the last work in this almanac is interesting, in which young daughters and young men tell each other their thoughts, with no less than 30 beautiful woodcuts. Not on Worldcat nor in Salman. Literature: Salman, J. (2011). Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar.