Woorden op Zijnen Tijd, of Plegtige Leerredenen over uitgezochte teksten der Heilige Schrift, uitgesproken op Boet- Vast- Bede- en Dankdagen, in tijden van oorlog gehouden. Zijnde in dure tijden en aanstekende ziektens, mitsgaders der verscheidene jaarsaizoenen en eenige andere aanmerkelijke gevallen. Naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald door Joh. Will. van Haar. Nieuwe onveranderde uitgave.

Author

Year of Publication

1861

Publisher

Product Number

12171

75,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12171 Mel, Coenraad Category: Tag:

470 (10) p. Origineel linnen, 4°