Vyf Boeken: Handelende van de Natuure I. Der Menschen. II. Der Viervoetige en Kruipende Dieren. III. Der Vogelen. IV. Der kleine Beestjes of Ongedierten. V. Der Visschen, Oesters, Kreeften, enz. Hier zyn bygevoegd de Schriften van verscheidene andere Oude Schryvers, over de Natuur der Dieren. En nu deeze laatste Druk wel een vierder vermeerderd, uit verscheidene nieuwe Schryvers en eigene Ondervindinge. Versierd met veele fraaye Koperen Plaaten. Van Nieuws overgezien, en van Taalfouten, verouderde en onduitsche Woorden en Spreekwyzen, naar den hedendaagschen besten smaak, naauwkeurig gezuiverd. Door een Liefhebber der Nederduitsche Taale Th. v. B. (=Theodorus van Brussel).

Author

Year of Publication

(ca. 1770)

Publisher

Product Number

11367

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11367 Plinius Secundus, C. Category: Tags: , ,

642 (10) p. Opnieuw gebonden Leer met ribben, 8° (Boekblok licht gebruind/gevlekt en enkele pagina’s verstevigd in de marges. De eerste voorrede van 4 bladen is na pagina 16 gebonden, mist de titelprent. Geïllustreerd met diverse gravures in de tekst.)