Vyf Boecken vande Conscientie en haar Regt of Gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte Schriftuur plaatsen vermeerdert door C. van Wallendal.

Author

Year of Publication

1660

Publisher

Product Number

12325

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12325 Ames, William Category: Tags: ,

(40) 788 (6) p. Origineel Perkament, 8°. Eerste druk van deze weinig voorkomende uitgave de bekende William Ames (of: Amesius), 1576-1633. Hij was op de Dordtse Synode auditor van Johannes Bogerman en later hoogleraar aan de Universiteit van Franeker. (Titelpagina wat rafelig en latere schutbladen voorin. Middenin het werk een vochtvlek en wormgaten in de middenmarge. Mooie band, overslaand perkament.)