Vvaerschouwinghe, over de Vermaeninghe aen R. Donteklock: Waer in bewesen wordt: 1.Hoe de Vermaender veranderinghe in de Religie soekt: 2. Wat het ampt zy, soo van d’Overheyt, als van de Dienaren des Goddelicken Woordts: 3. Een Proef stuck der leere D.Arminij. Hier is noch by ghevoecht F. Gomari. 1. Vercalringhe der Hoofdpuncten, gehandelt in de laetste Conferentie, met D. Arminij. 2. Bedencken over de Lijck Oratie M.P. Bertij. 3. Vertooch voor de E.E. Heeren Staten gedaen over de leere ende beleydt D. Arminij. Alles tot noodige bescherminge der Waerheyt enden ten ghemeynen beste uytghegeven.

Author

Year of Publication

1609

Publisher

Product Number

11674

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11674 Gomarus, Franciscus Category: Tag:

52, 56 p. Opnieuw gebonden papieren band, 4° Zeer interessant werkje waarin o.a. weerleggingen van de dwalingen van Jac. Arminius over de vier hoofdstukken der leer.