Voor-Bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerklijke Historien. Uit de Alder-Oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptemaars. Syriers, Grieken en Romeinen. Tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en veel andere voortreffelijke Geschriften, by-een vergaderd, end oor meer dan Honderd naauwkeurige Print-verbeeldingen Opgehelderd. Vervat in twee Deelen. Waar van dit Eerste, handeld van den Oorsprong der Tale en Letteren der Hebreen. Van de Autheuren en getrouwe Bewaringe der H. Schriften. Van den Staat der Israelitische Kerk onder de wisselvallige Rijks-bezittinge der Aardsche Monarchien. Van de Propheten, haar Ampt, Goddelijke Gesichten en Geloofbaarheid. Als ook van het N. Testament, en dat Jesus van Nazareth, de Ware Messias is na de Schriften. Agtervolgd, door desselfs gantsche Leeftijd tot aan sijn Kruis-rol, Dood en Begraving, als mede ‘t Leven der H. Apostelen, met den Ondergang der Joodsche Republijk, en Vervolging dier eerste Christen-Kerke in de Martelaren, tot op Constantin de Groot. Eerste deel.

Author

Year of Publication

1690

Publisher

Product Number

11473

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11473 Goeree, Wilhelmus Category: Tags: , ,

(titelprent met verklaaring, 38) 844 (36) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Uitgebreid encyclopedisch werk over de Joodse/Bijbelse (en het Nabije Oosten) geschiedenis en gebruiken. Zoals de taal, het letterschrift, de gebruiken, het ontstaan van de wereld etc. Ook worden grote bouwwerken uitgebreid beschreven en afgebeeld zoals bijvoorbeeld de ark van Noach, de toren van Babel en de tempel van Salomo. Dit eerste deel (van 2) bevat de titelprent, 47 gravures -waarvan 18 uitvouwbaar- en ca. 25 tekstgravures, deze zijn veelal in muntvorm gedrukt. De gravures zijn van de hand van Jan Goeree, Jan Luyken en enkele anderen.) Volumes 1 (of two), (frontispiece with explanation, 38) 844 (36) p. Contemporary blind-stamped Vellum with 6 raised bands, Folio (Extensive encyclopedical work concerning the Jewish/Biblical (and Near East) history and customs. Such as the language, character set, customs, creation of the world etc. Large constructions such as Noah’s ark, the Tower of Babel and Solomon’s temple are extensively described and illustrated. With frontispiece, 47 engravings -from which 18 folding- and ca. 25 engravings within the text, these are mostly printed in the shape of coins. The engravings are made by Jan Goeree, Jan Luyken and some others. Binding .) Klaversma, N. & Hannema, K. (1999). Jan en Casper Luyken te boek gesteld, p. 223-224