Versamelinge Van eenige Predicatien, Over verscheyde Texten der Heylige Schriftuur: Als over Openb. 2: v. 17. Joh. 15.: v. 9. Maleachi 4: v. 2. Psalm. 63: v. 9. Cant. 4: v. 9. Openb. 2: v. 9. Jesaia 61: v. 8. Alle Geleerdelyk voor Christi Gemeynte verkondigt, Door D.E.K.R.

Prijs op aanvraag

Question about this product?
SKU: 10905 D.E.K.R. | Dinant, Petrus | Eversdijk, Willem | Krombrugge, David van | Ryp, Henricus van Category: Tags: ,

(8) 168 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (Klein gaatje in de tekst van 89/90, enkele aantekeningen met pen op pagina 157.)