Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in De Kragt en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwyzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plegtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden. Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert. WAARBIJ: Verklaringe des Tweeden Brief van Paulus aan die van Korinthus. Waar in na voorgaande Ontledinge, de Kragt en Zamenhang der Woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het Gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, de Spreekwyzen uit de Talen, en allerlei Oudheden opgeheldert, en de Waarheden in ‘t kort, ten gebruik toegepast worden. Met twee brieven van Clemens den Romein, aan de zelve Korintheren, Uit het Grieks Vertaalt.Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert.

Author

Year of Publication

1725

Publisher

Product Number

11770

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11770 Bierman, Johannes Category:

2 delen, (titelprent, 6) 1069 (27), (8) 1036 (46) p. Opnieuw gebonden half kunstleer, 4° (Voorrede deel 1 incompleet, gaatje in titelpagina deel 2. Set verder in een goede staat.)