Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in de Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.

Author

Year of Publication

1705

Publisher

Product Number

12069

125,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12069 Bierman, Johannes Category: Tag:

(titelprent, 22)1069 (27) p. Origineel Perkament, 4° (Band beschadigd, opnieuw in band gezet, nieuwe schutbladen, titelprent beschadigd, boekblok vlekkerig.)