Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in de Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.

Author

Year of Publication

1705

Publisher

Product Number

12505

225,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12505 Bierman, Johannes Categories: , Tag:

(titelprent, 22)1069 (27) p. Origineel Perkament, 4°