Verklaring van Zommige Hoofdstukken der Heilige Schriftuure, Tweede Deel. Gaande van het Boek van Jozua tot 2 Chron. V. Geschreeven en der Gemeente van Middelburg voorgesteld door wylen den Heere Kornelis Boot, verrykt met veele Aanteekeningen van den Wel Eerwaarden Heere Petrus Versluys, waar by in plaatse van een Voorrede gevoegd is het bewys van den Heere Joan Matt. Hassencamp, dat het Kanonyk Gezag der antilegomena van de Oude Syrische Kerken erkend is, tegen de Aanmerkingen van den beroemden Heere Professor Joan David Michaëlis, en dat het Sineesch Monument aangaande het Christelyk Geloove in dat Ryk Echt is. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen voorzien door Nicolaas Barkey.

Author

Year of Publication

1770

Publisher

Product Number

10515

400,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10515 Boott, Cornelius Category: Tags: ,

(10) 430 (29) p. Origineel Perkament, 4° (Vochtvlekken door het gehele werk, vernieuwd schutblad achterin, los deel 2. Met de handtekening van Ds. L. Boone op zowel de titelpagina als een van de schutbladen.)