Verklaaringe van het Boek Jobs. Waar in het reedenbeleyd aengeweezen, de spreekwyzen en zaken in kraght verklaerd, doorgaens met aenmerkingen verrykt, en ter beoeffeninge van Godzaligheyd aengedrongen worden. Eerste Deel. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald door Herman van der Horst.

Author

Year of Publication

1740/1742

Publisher

Product Number

12301

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12301 Caryl, Joseph Category: Tag:

1 deel in 2 stukken, (28) 736 (54), (4) 286 (30) p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4°. (Bladwijzer 1e deel en het 2e deel hebben een wormgat in de marge, en een vochtvlek). Prakticale verklaring van het boek Job van de puritein Joseph Caryl, 1602-1673. Niet verder verschenen dan dit eerste deel in 2 stukken, tot en met Hoofdstuk 7 van het bijbelboek Job.