Verhandeling van de zuivere godsdienst, bestaande in drie deelen. Het Eersten, in Vrage en Antwoorden, geschikt voor die geene, die zig zoeken te begeven tot Des Heeren Heilige Avondmaal, of om zyn Examen te doen: Als mede over de Vraag van Melchisedek en van de Zevenpralende Kerk hier op Aarden. Het Tweeden, zynde Redeneringen, tusschen Een Gereformeerd, tegens Allerley Gezinthedens, die buiten de Gereformeerde Kerk zyn. Het Derden, Een Zamensprekinge, tusschen Een Christen, met Verscheide Joodsche Rabynen. En Een Korte Verklaringe, over de Vier Evangelisten en Actorum. Als mede over de Text Matth. IV. vs. 5. tot 10. wegens de Verzoekinge des Zatans aan de Christus, op de Tinne des Tempels: Als ook over Luce XV. vs. 7. aangaande de Blydschap, die er zal zyn in den Hemel, over Een Zondaar die hem Bekeert, dan over Negen-en-negentig Regtvaardige, die de Bekeeringe niet van noden hebben.

Author

Year of Publication

1749

Publisher

Product Number

11883

225,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11883 Harwaarden, Elisabeth Category: Tag:

(2, titelprent, 20) 284 p. Origineel Papieren Band, 4° (De band is op diverse plaatsen licht beschadigd.)