Veertien Betrachtingen over de Voorbooden der Eeuwigheit. Dat is, Over de Opstanding der Dooden en het Laatste Oordeel, Tot een Vervolg van de Elf Betrachtingen, over het Sterven en den Doodt des Emnschen, Van wylen den Heer Professor Fr. Adolf Lampe. Uyt het Hoogduytsch Vertaalt, door Isaac le Long.

100,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12141 Ewald, Wilhelm Ernst Category: Tag:

(20) 747 (24) p. Origineel Perkament, 8° (vernieuwde schutbladen)