Uitgezogte Leer-Redenen Over nadrukkelyke plaatzen des Ouden en Nieuwen Testaments. Op verscheide tyden, en by verscheide gelegentheden, als eenen Lantdag, Biddagen, &c. Met een Voorreden van Cornelius van Velzen. Benevens een Register van zaken.

Author

Year of Publication

1746

Publisher

Product Number

11498

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11498 Laan, Petrus Category: Tag:

(24) 530 (12) p. Opnieuw gebonden in oud perkamenten band, 4° (Mist de laatste pagina met de drukfouten)