Twist des Heeren met sijnen Wyngaert, Deselve Overtuygende van Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in ‘t goede, En al te dertele Weeldrigheydt, In Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade. Den vierden druck.

Author

Year of Publication

1719

Publisher

Product Number

12324

100,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12324 Witz, Harmannus Category: Tag:

(titelprent, 38) 492 (12) p. Origineel Perkament, 8°