Twintig platen, voorstellende de werkplaatsen benevens de voornaamste werktuigen en voortbrengselen van twintig verschillende ambachten

Author

Year of Publication

1849

Publisher

Product Number

12438

1.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12438 Schierbeek, R.J. Category: Tags: ,

Twintig platen, die de werkplaatsen samen met de belangrijkste gereedschappen en producten van twintig verschillende ambachten voorstellen, uitgegeven in Groningen in Nederland in 1849. Elk van deze gekleurde platen toont een ander ambacht met een centraal tafereel van ambachtslieden in een werkplaats, omgeven door een kader met de belangrijkste gereedschappen en producten van dat ambacht. R.J. Schierbeek, 1778-1844, was boekhandelaar en uitgever in Groningen. De platen zijn in goede conditie, de band is geschaafd en beschadigd. Zonder het apart verschenen tekstboekje (ook digitaal verkrijgbaar).

Twenty plates, representing the workrooms together with the principal tools and products of twenty different trades. published in Groningen in the Netherlands in 1849. Each of these coloured plates shows a different trade with a central scene showing tradespeople in a workshop, surrounded by a frame that includes the main tools and products of that trade. R.J. Schierbeek, 1778-1844, was a bookseller and publisher in Groningen. The binding is shaved and damaged. Plates in fine condition, without the separately published short manual.