Twee Honderd Jarige Gedachtenis van het Eerste Synode der Nederlandsche Kerken onder het Kruis. En, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wezel den 3. November 1568. Gevierd in eene Kerkreden over I Cor. XIV: 40. te Middelburg in Zeeland, en 20. Nov. 1768. Met eenige aanteekeningen en bylagen, betreffende persoonen en zaken, welke dienende konnen ter opheldering avn verscheide byzonderheden, behoorende tot de kerkgeschiedenis van Nederland, doch inzonderheid van Zeeland, en Middelburg, ten tyde der Nederlandsche beroerten, en invoeringe van de kerkhervorminge, in de XVI. Eeuwe. WAARBIJ: De Unie van Utrecht Herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige Geschiedkundige Bijvoegselen, betreffende Het Ontzet der Stad Leijden, De Oprichtinge der Hooge Schoole aldaar, De Inneemingen van Zierikzee, De Pacificatie van Gent, de Satisfactie van Goes en Thoolen, en Verscheidene ander bijzonderheden, ter opheldering der Kerkelijke en Burgerlijke Geschiedenisse van Nederland, in de XVI eeuw. Ten grooten deele uit echte ongedrukte stukken te saamen gebragt. WAARBIJ: Vrede Groet, ter Inwijing van het nieuw gebouwde Armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg. In den naame des Heeren uigesprooken, op den 23. van Slagtmaand 1784. In de groote vrouwe eetzaal. Met Geschiedkundige Aanteekeningen, meest uit Oude en noch Ongedrukte bescheiden, opgehelderd.

Author

Year of Publication

1769/1779/1785

Publisher

Product Number

11078

200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11078 Gravezande, Adrianus 's Category: Tags: , , ,

3 werken in 1 band, (26) 228, (XII) 277 (11), (4, XVI) 135 p. Origineel half Leer met ribben, 8° (Vernieuwde marmers.)