Troost-Rijcke Fonteyne der Zalicheyt: Ofte Grondige Verclaringe, van den Eenigen Waren Troost der Geloovigen, beyde in Leven ende Sterven. Eerst, summierlijck voor-ghestelt, in openbare Predicatie, over den eersten vraghe ende Antwoorde onses Catechismi, op den tweeden Januarij, Anno 1642

Author

Year of Publication

1644

Publisher

Product Number

25442

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 25442 Sixtus, Rippertus Category:

REPRINT (portret, 48) 596 (12) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4°