Troost-Rijcke Fonteyne der Zalicheyt, Ofte Grondige Verclaringe, den Eenigen Waren Troost der Geloovigen, beyde in Leven ende Sterven. Eerst, summierlijck voor-ghestelt, in openbare Predicatie, over den eersten Vraghe ende Antwoorde onses Catechismi, op den tweeden Januarij, Anno 1642. Nu, wijdtloopich, tot dienst van alle Christenen, uyt/ghebreydet, ende met een Register, van de verhandelde Materie, verrijckt. Door Rippertus Sixtus.

Author

Year of Publication

1644

Publisher

Product Number

12465

675,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12465 Sixti, Rippertus Category: Tags: ,

(titelprent, 4, portret, 44) 596 (12) p. Opnieuw gebonden oud overslaand Perkament, 4°. Een uitgebreide en stichtelijke verklaring van het eerste antwoord van Zondag 1 van de HBC. Rippertus Sixti, 1583-1651, was predikant in Leeuwarden en een volbloed contraremonstrant. Werken van Sixti zijn, ondanks diverse herdrukken, behoorlijk zeldzaam. (Titelprent en portret in kopie.)