Tractaet van ‘t Ampt ende Authoriteyt eener Hooger Christelijcker Overgeydt, in Kerckelijcke Saecken. Derde Editie, Na de eygene handt van den Autheur, verbetert, end’ vermeerdert. Hier zijn, van nieus, bygevoegt eenige Verdedigingen van dit Tractaet, over ‘t gene Ruardus Acronius, Anthonius Walaeus, en andere, daer tegens geschreven hebben, gestelt by den selven Autheur. WAARBIJ: Resolvtie van de Doorluchtige Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot den vrede der kercken. Versterckt met d’Authoriteyt der Heyliger Schrift, der Concilien, Oudt-Vaderen, openbare Confessien, Mitsgaders met de getuygenissen van sommige Leeraren deses tijdts. Dit leste overgeset, uyt het Latijn, in Nederduytsch.

Author

Year of Publication

1647/1646

Publisher

Product Number

11217

425,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11217 Wtenbogaert, Johannes Category: Tags: ,

2 werken in 1 band, (20) 288 (12), (4) 94 (1) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (De band is aan de randen plaatselijk verstevigd met papier, wormgaatjes in de marges, enkele pagina’s verstevigd aan de rand.)