Toutsteen der Concientie. Ofte, Proeve over den staet der waren gelucksalicheyt, synde een verklaringh over den eersten Psalm Davids. Daer in een yder Christen mensche, sielen salicheyt van herten beminnende, sonder vooroordeel ofte liefcosinge syns selfs, sekerlijck in syne siele mercken ende gevoelen kan, ofte hy is in den staet der waerer gelucksalicheyt ofte niet.

Author

Year of Publication

1645

Publisher

Product Number

11697

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11697 Bolton, Robert Categories: , Tag:

(56) 556 p., Origineel overslaand Perkament, 8° (Zeer fraai exemplaar)