Toetsteen der Waare en Valsche Genade, Ontdekkende, in het helderschynende Licht, der zuivere Gereformeerde Waarheit, vervat, in den Heidelbergschen Catechismus, de wesentlyke gronden van Onderscheit, tusschen het Zaligmakende Werk des Geestes, in de herten der oprechte Geloovigen, en tusschen het Schyn-geestelyke Werk der Geveinsden en Tydt-geloovigen. Ten Dienste van het Heil-begeerige Christen-volk, in Nederlandt, om haar op te wekken, in dese donkere dagen der Verleidinge, haeren eeuwigen Staet grondig te Beproeven, ende haar selven zorgvuldig te hoeden, voor de verderffelyke Wegen der Huichelarye, en voor allerlei listig Bedroch des Satans, met zich vast te houden, aen het Geloove, dat eenmael den Heiligen overgelevert is.

Author

Year of Publication

1752/1753

Publisher

Product Number

12195

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12195 Groe, Theodorus van der Category: Tag:

2 delen, (24) 479, (14) 481-1117 (11) p. Opnieuw gebonden half marokijn met ribben, 8° Eerste deel tweede druk, 2e deel eerste druk.