Tien Predikaetsien over de Kracht en Genade van Christus, en over de Warheid van den Christelyken Godsdienst. Naer den tweeden Druk uit het Engelsch vertaelt. Met eene Breedvoerige Voorrede, Strekkende ten deele tot Raed en Bestuur van zulke, die in verzoekinge zyn tot Ongelove, dog meest, tot beveiliginge van Waerheit en Vrede, tegen eenige inkruipende misverstanden in gewigtige stukken van onzen Redelyken Godsdienst. Door Wilhelmus Peiffers. Tweede Druk.

Author

Year of Publication

1758

Publisher

Product Number

11702

80,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11702 Doddridge, Philip Category: Tag:

(148) 307 p. Oirigineel half Leer, 8°