Theomachia autexousiastike ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekkinge van de Oude Pelagiaansche Afgod, De Vrye Wil, Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten nadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie. WAARBIJ: Eene Zamenspraak over eenige grondwaarheden in de Hervormde Kerk, waar over verschillend gedacht, gesproken en geschreven word, als: 1. over de oorsprong der dwalingen 2. over de leer der Verzoening 3. over de Verkiezing 4. over des menschen verdorvendheid 5. over de Bekering 6. over de volharding der Heiligen 7. over het verband der zaken. Door Johannes Nuttes Botma, oud ouderling te Marrum.

Author

Year of Publication

1756/1819

Publisher

Product Number

11754

475,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11754 Owen, John/Nuttes Botma, Johannes Category: Tag:

2 werken in 1 band, (XL, uitvouwbare tabel) 228, 87 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 8° (Zeldzaam werk van Owen tegen de Arminianerij en daarachter een eveneens zeldzaam werk van Johannes Nuttes Botma, 1744-??, over hetzelfde onderwerp, in samenspraken tussen “Demas en Paulus”.) Gebonden in een zeer fraaie stempelband.