Theatrum machinarum universale of, Groot algemeen Moolen-Boek. Behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van Moolens, derzelver Opstallen en Gronden. Waar onder veelen, die eerst onlangs zyn gebouwd, staande zo buiten de stad Amsterdam, als in de omliggende plaatsen, nevens eene naauwkeurige Afbeelding, in verscheidene Platen, van de Amsterdamsche Modder-Moolens. ook een nette Verdeeling van de Staven en Kammen, en meer andere zeer fraaiej Werken ten nutte der Bouw- en Teken-Konst, nooit zo volkomen in ‘t licht gebragt. Voor ‘t grootste gedeelte getekent te Amsterdam door Johannis van Zijl, Moolenmaker van Lexmondt, en in ‘t koper gebragt door Jan Schenk. I. Deel. Laatste en beste druk.

Author

Year of Publication

179X

Publisher

Product Number

12504

2.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12504 Zijl, Johannes van Category: Tags: ,

2 delen in 1 band, (2, titelprent, 2) 5, XXXVIII, (2) 12, XXXIX-LVI, VI, II, Opnieuw gebonden half Leer, groot Folio. H. 56 X B. 35 cm. Respectievelijk 38, 18, 6 en 2, uitvouwbare, en zeer gedetailleerde prenten van molens. De afmetingen van de prenten varieren van 62 – 92 cm. (Deel 1: tekstpagina’s met uitleg van de prenten nr. 19-38 ontbreken. Deel 2: verklarende tekstpagina’s van de prenten behorende bij Tabula V-VI en het vervolg, Tab. I-II ontbreken. Prenten compleet, totaal 64.

2 volumes in 1 binding, (2, title print, 2) 5, XXXVIII, (2) 12, XXXIX-LVI, VI, II, Rebound half Leather, large Folio. H. 56 X W. 35 cm. Respectively 38, 18, 6, and 2, fold-out, and highly detailed prints of mills. The sizes of the prints vary from 62 – 92 cm. (Volume 1: explanatory text pages of prints nos. 19-38 missing. Part 2: Explanatory text pages of the prints belonging to Tabula V-VI and the sequel, Tab. I-II is missing. Prints complete, total 64.