Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.

4.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12016 PRINT BIBLE | Hoet, Gerard/Houbraken, Arnold/Picart, Bernard/Saurin, Jacques Categories: , Tags: ,

3 delen in 1 band, (2, titelprent, gegraveerde opdracht) 148 (2), (2) 149-280, (titelprent, 2, gegraveerde opdracht) 160 p. Origineel blind- en goud-bestempeld Leer met ribben, groot Folio, imperiaal papier H. 51 x B. 39 x D. 11 cm. (Opnieuw in de band gezet, de boven- en onderzijde van de rug en de hoeken van de band zijn gerestaureerd. De tekstbladen zijn in de marges hier en daar heel licht gevlekt, verder een goed exemplaar.) Luxe uitgave van de prentbijbel van Pieter de Hondt, bestaande uit 214 gravures door Gerard Hoet, Arnold Houbraken en Bernard Picart met bijgevoegde tekst van Jacques Saurin. De prentbijbel is geïllustreerd met 2 titelprenten en 212 gravures waarvan 29 dubbel paginagroot. Alle gravures hebben een onderschrift in 6 verschillende talen, resp. Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands en bij elke gravure is de tekst van Jaques Saurin gevoegd. De begeleidende tekst is fraai versierd met gegraveerde kapitalen en grote kop- en sluitvignetten die betrekking hebben op de betreffende bijbelse geschiedenis. Het geheel is gedrukt op imperiaal papier en gebonden in een kloeke bruin-leren band met klassieke blind- en goud-bestempeling.

PRINT BIBLE 3 parts in 1 binding, (2, title-print, engraved dedication) 148 (2) 149-280, (title-print, 2, engraved dedication) 160 p. Original blind-stamped and gold-stamped Leather with ribs, large Folio, imperial paper H. 51 x W. 39 x D. 11 cm. (Re-bound, the top and bottom of the spine and the corners of the binding restored. The text sheets are somewhat spotted in the margins, a good copy.) Luxury edition of Pieter de Hondt’s picture bible, consisting of 214 engravings by Gerard Hoet, Arnold Houbraken and Bernard Picart with accompanying text by Jacques Saurin. The picture bible is illustrated with 2 title prints and 212 engravings, 29 of which are double page sized. All engravings have a caption in six different languages, respectively Hebrew, English, German, Latin, French and Dutch, and each engraving is accompanied by the text of Jacques Saurin. The accompanying text is handsomely decorated with engraved capitals and a large head and closing vignettes relating to the relevant biblical history. The whole is printed on imperial paper and bound in a substantial brown leather binding with classic blind-stamped and gold-stamped covers.