‘t Wonderlyck Evangelium van Nicodemus, Verrijckt met bondighe uyt-leggingen, begrijpende kortelijck den ouden en nieuwen toestand der H. Roomsche Kerck

Author

Year of Publication

1671

Publisher

Product Number

11819

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11819 Montanus, Arnoldus Category: Tag:

2 delen in 1 band, (titelprent, 2) 104, (6) 154 p. Opnieuw gebonden 18e eeuws Perkament, 8° (Ex-libris Jaspers op eerste schutblad, in het eerste werk oude streepjes in de kantlijn.) In dit -zeer- zeldzame werk van Arnoldus Montanus, hij was predikant in Schoonhoven van 1657-1683, zet de schrijver de bijbelse leer van vrije genade tegenover de leer van de goede werken van de Roomse Kerk.