‘t Hemelsch Manna, Den Kinderen ende Huys-genooten Godts opgedischt: Ofte een Tractaet, Handelende van ‘t hooren ende lesen van Godts Woordt. De tweede druck verbetert ende vermeerdert.

Author

Year of Publication

1669

Publisher

Product Number

11202

175,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11202 Visscherus, Johannes Category: Tag:

(titelprent, 54) 426 (6) p. Origineel overslaand Perkament, 8° (Opnieuw in de band gezet, uiteinden van de rug verstevigd met papier, diverse pagina’s voorin aan de randen verstevigd.)