‘t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde, Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In ‘t Frans beschreven. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.

Author

,

Year of Publication

1715

Publisher

Product Number

11284

Price Not Available

Sold

Question about this product?

3 delen in 1 band, (portret, dedicatie, titelprent met verklaring, 4, portret, 12) 168, 92, 66 p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, hoekstukken, sloten en goud-op-snede, Folio 43 x 28 x 6,5 cm. (De rug van de band is van latere datum en heeft een vernieuwd titelschild. De dedicatie bij het eerste portret is geplakt op de franse titelpagina, hierdoor valt de lijst met intekenaren op verso dedicatie en korte titelaanduiding recto franse titelpagina weg. 1 blad van de gravures is afkomstig uit een andere uitgave en heeft hierdoor afwijkende nummering. Het boekblok is plaatselijk gebruind en voornamelijk in het midden van het boekblok verstevigd in de marges. Prentbijbel of verhandeling van de Bijbelse geschiedenis door de Franse theoloog Jakob Basnage (1653-1723) hier verfraaid door gekleurde titelprenten en kaarten. Het werk is geïllustreerd met 2 titelprenten, 2 portretten, 6 kaarten, de dubbel pagina-grote gravure van de tempel van Salomo en de beroemde gravures en sluitvignetten van Romeyn de Hooghe (1645-1708). De gravures zijn gedrukt op 82 bladen welke ingevoegd zijn bij het bijbehorende tekstgedeelte. Onder elke gravure staat een uitleggend gedicht van Abraham Alewyn (1664-1721), welke tevens de Franse tekst van Basnage in het Nederlands vertaalde. Deze achtste druk is opgedragen aan Joh. Trip, van wie een portret is toegevoegd, dit is de enige uitgave met een extra portret. De titelprenten en bijbehorende kop- en sluitstukken van de bijbehorende verklaring en de 6 dubbel-paginagrote kaarten (grote Keur-kaarten) gegraveerd door Daniël Stoopendaal zijn zeer aantrekkelijk ingekleurd door een oude hand en met goud gehoogd. Een aantrekkelijk geheel gebonden in een opvallende stempelband, rijkelijk gedecoreerd met goudopdruk en voorzien van acht hoekstukken en twee sloten.)

3 volumes in 1 binding, (portrait, dedication, frontispiece with explanation, 4, portrait, 12) 168, 92, 66 p. Contemporary gold-stamped leather with raised bands, corner-pieces, clasps, and gilt-edged text-block, Folio 43 x 28 x 6,5 cm.

Print Bible or account of biblical history by the French theologian Jakob Basnage (1653-1723) here elevated by colored frontispieces and maps. The work is illustrated with 2 frontispieces, 2 portraits, 6 maps, the double-page engraving of Solomon’s Temple, and the famous engravings and tailpieces of Romeyn de Hooghe (1645-1708). The engravings are printed on 82 leaves which are bound near the corresponding text. Under each of the engravings is an explanatory poem by Abraham Alewyn (1664-1721), who also translated the French text by Basnage into Dutch. This eighth edition is dedicated to Joh Trip, and contains his portrait, this is the only edition with an extra portrait.

The frontispieces and head- and tailpieces of the accompanying explanation and the 6 double-page maps (large Keur-maps) engraved by Daniël Stoopendaal are very attractively colored by an old hand and heightened with gold.
An attractive copy, bound in an eye-catching gold-stamped binding with eight corner pieces and two clasps.

(The spine of the binding is later and has a renewed title label. The dedication accompanying the first portrait is pasted on the French title page, due to this the list of subscribers on the verso dedication and the short title recto French title page are no longer visible. 1 leaf of plates is derived from another edition and has deviating numbers. The text block is browned in places.)

Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel II: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 106-120 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193v.