Stichtelijcke Bedenckinghe, Onledighe Ledigheydt, Stichtelijcke Tijdt-kortinge. Bestaende in Aen-dachtighe Ghesanghen, Leerlijcke History-Sanghs-Gedichten, en Sedighe Bruylofts-Liederen. Den Achtsten Druck, op nieuws verbetert, vermeerdert, en verrijckt met nieuwe Musijck-Versen. WAARBIJ: Tweede Deel van de Stichtelycke Tijdt-KOrtinghe, behelsende Aenmerckelijcke HIstorien en Andere Ghesanghen, den tweeden druck.

Author

Year of Publication

1679

Publisher

Product Number

11839

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11839 Wits, Claes Jacobsz. Category: Tag:

2 delen in 1 band, (8) 461 (3) p. Origineel Perkament, 8° (Vernieuwde schutbladen. Verkleuring op het voorplat.)