Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der Reformatie. Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op een klaare en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestiert, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Eerste Deel. WAARBIJ: Brief over de Rechtvaerdigmakinge des Zondaars, door de Onmiddelyke Toereekening der Borggerechtigheit van Christus.

Author

Year of Publication

1753/1761

Publisher

Product Number

11810

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11810 Comrie, Alexander Category: Tag:

2 werken in 1 band, (40) 496, (14) 152 p. Opnieuw gebonden oud perkament met ribben, 4° (Beide werken zijn eerste drukken.)