Spiegel van het Menselyk Bedryf, Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten, Konstig afgebeeld, En met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen Verrykt, door Jan en Kasper Luiken. WAARBIJ: Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid, door Jan Luiken. WAARBIJ: Schriftuyrlijcke Bladwyser, Ofte Jeugds Onderrichter, Doorloopende alle de Boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. Vervattende de voornaemste Saecken en Personen, in eenige gerijmde Vragen en Raedsels. Te saemen gesteld en gerijmd door Gerrit Hesman.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12586 Luyken, Jan Categories: , , , Tags: ,

2 werken in 1 band, (titelprent, 6) 208 (4), 17 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 8°. De vierde uitgave van een van de meest geliefde werken van Jan Luyken, 1649-1712, ‘Spiegel van het Menselyk Bedryf’. Geïllustreerd met een titelprent en 100 emblematische gravures in de tekst. Het werk wordt vervolgd door ‘Lof en Oordeel’, een bijvoegsel dat gewoonlijk bij de uitgave van de ‘Zedelyke en Stichtelyke Gezangen’ is gebonden. Dit werk is geïllustreerd met een titelprent en 7 emblematische gravures in de tekst. Zeer fraai exemplaar.

The fourth edition of one of the best-loved works by Jan Luyken, 1649-1712, ‘Spiegel van het Menselyk Bedryf’. Illustrated with a title print and 100 emblematic engravings in the text. The work is continued by ‘Praise and Judgement’, a supplement usually bound with the edition of the ‘Zedelyke en Stichtelyke Gezangen’. This work is illustrated with a title print and seven emblematic engravings in the text.

Splendid copy.

Literature: Landwehr, J. (1970). Emblem Books in the Low Countries 1554-1949, nr. 375