Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannis, op het Eiland Patmos. Eaar in kort doch duidelyk worden voorgesteld, alle de voornaamste Kerk- en Wereldlyke Veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de Regering Gods over zyn Kerk en derzelver Vyanden, van de Geboorte Christus tot het einde der Waereld, en inzonderheid wegens den Val van den Anti-Christ, waar van men ten huidigen Dagen, zo opmerkelyk, de Vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit naarstige opmerkingen en onderzoek van de Zeven Segelen, Phiolen, Bazuine en Donderslagen, die in de zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zyn. Waar by te gelyk de Schriften van Jurieu, van Wezel en Swart, des aangaande, ter toets gebragt en wederleid worden. Tweede Druk.

Author

Year of Publication

z.j.

Publisher

,

Product Number

11886

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11886 Koelman, Jacobus Categories: , Tag:

(24) 408 (15) p. Opnieuw gebonden perkament, 8° (De op een na laatste pagina is beschadigd. Verder in goede staat.)