Schoole der Jooden. Begrypende het geheele Joodsche geloof en geloofs-oeffening, benevens des zelfs Ceremonien, Inzettingen, Zeden en Gebruiken, even eens als de zelve by hen, on ‘t Openbaar en Verborgen, worden gepleegd Uit hun eige Boeken en Schriften, meerendeels den Christenen onbekend, grondig met aanwyzing van ieder Boeks plaats en blad, verklaard. Noch een bondig bericht, van hun toekomende Messia. Mitsgaders een Reede-stryt, tusschen een Joode en een Christen; daar in het Christen geloof verdedigt, het Joodsche ongeloof weerlegt en gants vernietigt wordt. Eertijds tot nut der Christenen, beschreven door M. Joannem Buxdorfium, oppermeester in de Hebreesche spraak tot Bazel. Tweede, gecorrigeerde druk.

Author

Year of Publication

1694

Publisher

Product Number

11699

475,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11699 Buxtorf, Johannes Categories: , Tag:

(titelprent, 14) 524, 36 (2) p. Origineel Perkament, 8° (Titelpagina aan de zijkant beplakt, titelpagina iets rafelig, vochtvlek in de ondermarge. Met vier gravures)