Scherm en Schildt der Kinderen Godes, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien, Over den Een-ende-tnegentighsten Psalm. De negenste druck, van nieuws oversien ende verbetert nae de nieuwe Oversettinge des Bybels. WAARBIJ: Spiegel Der Barmhertigheyt Gods, inde Vergevinge der Sonden, aen den Boetveerdigen Sondaer. Ende Der Gerechticheydt Godts, in het straffen der Sonden, aen den Onboetveerdigen Sondaer. De Twaelfde Druck, van nieuws Oversien, ende na de Nieuwe Oversettinge des Bijbels Verbetert.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12339 Pietersz., Roelof Category: Tag:

2 werken in 1 band, (16) 293 (7), 98 (2) p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (Titelpagina en voorrede van het eerste werk aan de randen verstevigd en vochtvlekkig, daarna een keurig exemplaar met een helder en fris boekblok.)