Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in ‘t noodige vertoont, de weg om in ‘t overige tot een verstand te komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangeboden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hartogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geunieerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen tweeden Druk oversien en verbetert. WAARBIJ: Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Waar in De Algemeene Pligt der Christenen tot het ondersoecken der Prophetien, mitsgaders de nuttigheden des selfs tot de ware Godsaligheyd wert getoont, het regte gebruyk van de gaven des Geestes daar toe geschoncken aangewesen, De grond en regulen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der Kerke grondig bevestigt. En de Consideratien Van de Classis van de Sevenwouden tegen dese stoffen in haar genaamde Waarschouwinge zediglijk werden wederleyt, en tegen de uytvlugten van D. Brinck verder verdeedigt. Hier agter is bygevoegt seeker oudt geschrift, Anno 1555. geschreven Van de Seven Tijden der H. Kerke, Door Johannes Saskerides.

Author

,

Year of Publication

1687/1684

Publisher

Product Number

12268

250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12268 Til, Salomon van | Saskerides, Johannes Category: Tag:

3 werken in 1 band, (20) 188, (16) 257, (4) 46 p. Origineel Perkament, 4°. Ex-Libris C.R. van den Berg