Protocol Dat is, Alle handelinge des ghesprecks tot Emden in Oostvrieslandt met den Wederdooperen, die hen Vlamingen noemen, gehouden. Begonnen den 27. Februarij An.1578. en den 17. Mey desselven Jaers ge-eyndicht. Met een Voor-rede des welgeboren Heeren, Heeren Johans Grauen en sommige Dwalingen der Wederdooperen vermeldet worden. Item een grontlicke beantwoordinghe teghen der Wederdooperen Voorlooper hier achter by ghevoecht.

Author

Year of Publication

1596

Publisher

Product Number

11682

Price Not Available

Question about this product?
SKU: 11682 N.N. Categories: , Tag:

272 (8) folia. Origineel Perkament, 4° (Het boek is een keer opnieuw in de band gezet, het voorste schutblad in het midden gescheurd, het overslaande perkament aan een de achterzijde los. Naast de handgeschreven titel bovenaan op de rug staat, extra, onderaan: H49 Em2D. Ex Libris Howard Osgood op het eerste schutblad. Op de titlepagina staat 1616 dit moet zijn 1596, de eerste druk was in 1579, Emden.)