Proefken vande schadelijcke verschillen over de Christelijcke salichmakende leere, door de welcke de ghereformeerde kercke van Rotterdam ende vele andere met groote ergernisse seer ellendichlijck worden beroert.

Author

Year of Publication

1613

Publisher

Product Number

12379

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12379 Ghesel, Fransz. Cornelis de Categories: , Tag:

(2) 81 (1) folia. Opnieuw gebonden Perkament, 4°. Zeer zeldzaam werk. Ghesel (1579-1613) was predikant in de Waalsche Gemeente van Rotterdam vanaf 1606. Hij werd door de magistraat in 1611 ontzet uit zijn ambt, en uit de stad verbannen als voorganger van de ”Kruiskerke”. In dit “Proefken” vermaant hij eerst in een waarschuwende brief de “Borgermeesteren ende Vroetschappen der Stadt Rotterdam” en daarna in de “Toe-eygen-brief” de Ouderlingen, Diakenen ende Ledematen der Gereformeerde Kercke te Rotterdam” om de schriftuurlijke Waarheid te behouden. Waarna hij in het boek zelf de Schrift verdedigt van Adam tot Christus, tegen Arminius, Grevinchovius en alle andere Remonstranten.