Prima, Media et Ultima. Ofte, De Eerste, Middelste en Laetste Dingen, in III. Tractaeten vervatt. Waer in vertoont wort, Eerstelyck De Leere der weder gheboorte, Ten Tweeden De oeffeninge van Heylighmakinge, in de middelen, plichten, ordinantien, beyde heymelick en openbaer, tot onderhoudinge en vermeerderinge van eeen Godtsaligh leven, Ten Derden Eenige bedenckingen op ‘s menschen elende, In sijn Leven, Doot, Oordeel en Gerichte, Ende op Godts Barmhertigheyt, in onse Verlossinge en Behoudenisse.

Author

Year of Publication

1660

Publisher

Product Number

12157

145,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12157 Ambrosius, Isack Category: Tag:

(26) 591, 216 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (kort afgesneden, vochtvlekkig, 2e werk vanaf p. 144 met wormgaatjes.)