Practijcke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Mitsgaders Geestelyke Printen, van Een Onwedergeboorne op sijn beste, en Een Wedergeboorne op sijn slechtste.

Author

Year of Publication

1676

Publisher

Product Number

25390

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 25390 Witsius, Hermannus Category:

(34) 222,124 p. Origineel Perkament, 12°. (Titelpagina en laatste pagina gerepareerd met doorzichtig tape of resten van oud plakband, boekblok teer in de marge.)