Practicale Godgeleerdheid, of algemeene Pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zyn Naasten. Waar in de zuivere en opregte Godgeleerdheid des Harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. Wvooraf gaat eene uitvoerige Levensbeschryving van den Autheur. Alles uit het Latyn vertaalt, en met de woordelyke uitdrukking der aangehaalde Schriftuurplaatse vermeerdert.

Author

Year of Publication

1731

Publisher

Product Number

11376

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11376 Witsius, Hermannus Category: Tag:

(LXXX) 344 p. Origineel Perkament, 8°