Pleidooi over de Vraag of een Onergerlyke Onbegenadigde Vryheid heeft om het H. Avondmaal te gebruiken. Met het vonnis daar over gevelt. WAARBIJ: Zedig en vrymoedig onderzoek van twee gewigtige vragen welke een genaamd Ad. Philekkleesius heeft bepleit en voorgestelt. Namelyk of een onergerlyk onbegenadigde vryheid heeft, om het H. Avondmaal te gebruiken. En of de ledematen der kerke, schoon onbegenadigd, niet waarlyk bondgenoten zyn, en of aan hen ook beloften gedaan worden. Uitgegeven tot nodige onderrigting der eenvoudige. WAARBIJ: Nodige verdediging van het pleidooi en voorberigt waarin beweert word dat een onergerlyk onbegenadigd belyder vryheid heeft om het H. Avondmaal te gebruiken, tegens ‘t zedig en vrymoedig onderzoek van J. Conr. Appelius. WAARBIJ: Brief behelzende de voornaamste gronden, en de byzondere mening van de hedendaagsche nieuwe lere der sacramenten, neffens de voornaamste bewyzen, tegen dezelve, als ook ene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen. Geschreven aan N.N.

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11867 Philekkleesius, Ad. (pseudoniem van E. van Eerde) | Appelius, Johannes Conradus | Eerde, Egb. Van Category:

4 werken in 1 band, 19, (4) 172, (8) 190 (1), (8) 174 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (In goede staat)