Ovaal portret in emaille van Koning Gustaaf Adolf.

Author

,

Year of Publication

1870

Publisher

Product Number

12411

575,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12411 PORTRET | Gustaf Adolf Categories: , Tag:

Zeldzaam ovaal portret in emaille, gemonteerd op groen linnen en een kartonnen ondergrond. Afmeting portret 8 x 6,5 cm. Afmeting ondergrond 17 x 10 cm. Waarschijnlijk gemaakt in Frankrijk als propaganda tijdens de Frans Duitse oorlog. Emaille is een laag(je) glas dat op metalen of aardewerk voorwerpen wordt aangebracht ter versiering. Bij dit portret is gebruik gemaakt van fraaie en heldere kleuren: groen, geel, zwart en wit. Gustaaf II Adolf (1594 – 1632), ook wel genoemd Gustaaf Adolf de Grote of de Leeuw van het Noorden, was koning van Zweden van 1611 tot aan zijn dood in 1632. Hij was de zoon en opvolger van Karel IX van Zweden en van Christina van Sleeswijk-Holstein-Gottorp en de vader van koningin Christina. Hij voerde een expansieve buitenlandse politiek en won oorlogen tegen Denemarken, het Tsaardom Rusland en Polen. Gustaaf Adolf was een militair genie en bewonderaar van Maurits van Oranje, wiens innovaties hij goed bestudeerde. Boven alles was hij een van de hoofdrolspelers in de Dertigjarige Oorlog en wierp zich in de strijd voor de protestantse zaak. Naar zijn vaste gewoonte liet hij voor de aanval een godsdienstoefening houden en hief hij zelf het lied: “Een vaste burcht is onze God!” aan, het lied van Luther. Daarbij zongen zijn helden, het door hem zelf vervaardigde lied: “Wees niet bevreesd, gij kleine stoet! Hoe luid des vijands overmoed, Zijn woede ons wil krenken. God is met ons, wij zijn met God! Hij zal de zege ons schenken.”

Rare oval portrait in enamel, mounted on green linen and cardboard base. Portrait size 8 x 6.5 cm. Size of ground 17 x 10 cm. Probably made in France as propaganda during the French-German war. Enamel is a layer(s) of glass applied to metal or pottery objects for decoration. This portrait used beautiful and bright colours: green, yellow, black, and white. Gustaaf II Adolf (1594 – 1632), also called Gustaaf Adolf the Great or the Lion of the North, was king of Sweden from 1611 until his death in 1632. He was the son and successor of Charles IX of Sweden and of Christina of Schleswig-Holstein-Gottorp and the father of Queen Christina. He pursued an expansive foreign policy and won wars against Denmark, Tsardom Russia, and Poland. Gustaaf Adolf was a military genius and admirer of Maurice of Orange, whose innovations he studied closely. Above all, he was one of the protagonists of the Thirty Years’ War and threw himself into the struggle for the Protestant cause. Following his established custom, he ordered a religious exercise before the attack and chanted the song, “A solid fortress is our God!”, Luther’s song. At this, his heroes sang the song he himself had composed: “Be not afraid, ye little procession! How loudly the enemy’s hubris, His anger wants to hurt us. God is with us, we are with God! He will grant victory to us.”