Oude-Tyds Tyd-Thresoor ende Kerkelikke Historie. Begrijpende de Geschiedenissen onder Godes Volk voor-gevallen, van des Weerelds Begin, tot op onzes Heylands ende Zaligmakers Jesu Christi lyden ende Hemelvaart, ende den aanvang van de Tyden des Nieuwen Verbonds. Getrokken ende by een gestelt uyt Godes Heylig Woord, ende andere oude Historien met klare aanwyzingen (gesterkt door Astronomische Rekeningen) vande tyden ende jaren waarin die vervallen zijn.

Author

Year of Publication

1650

Publisher

Product Number

11911

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11911 Bois, Jacobus Du Categories: , Tag:

(18) 360 (16) p. Origineel Perkament, 4° (hier en daar een vochtvlek in de marge.) Jacobus du Bois, 1607-1661, predikant te Leiden, schreef naast dit uiterst zeldzame werk een meer bekend werk over de Kinderdoop. Worldcat geeft totaal 4 locaties.